De volgende voorwaarden gelden bij steunverlening van onze vereniging tijdens een evenement.

 1. De organisatie van het evenement (verder "de organisatie" te noemen) dient bij het bestuur van EHBO-vereniging Geffen (verder "het bestuur" te noemen) minimaal 3 weken voorafgaand aan het evenement een verzoek in om ondersteuning van eerste hulpverleners te krijgen. Het verzoek dient te geschieden door middel van het aanvraagformulier eerste hulpondersteuning tijdens evenementen.
 2. Het bestuur zal na ontvangst van het aanvraagformulier een contactpersoon vanuit de EHBO-vereniging aanwijzen voor contacten met de organisatie van het evenement.
 3. De contactpersoon zal ervoor zorg dragen dat voldoende vrijwilligers op de dag van het evenement aanwezig zijn.
 4. De contactpersoon zal ervoor zorg dragen dat voldoende EHBO-materialen aanwezig zijn op de dag van het evenement. Standaard is dit een EHBO-rugzak/tas per 2 hulpverleners.
 5. Indien de contactpersoon problemen voorziet zal de contactpersoon dit tijdig aan de organisatie en aan het bestuur van de EHBO-vereniging melden.
 6. Vrijwilligers van de EHBO-vereniging zijn allen in het bezit van een geldig EHBO-diploma en zullen op de dag van het evenement te herkennen zijn aan een EHBO-hesje of -shirt.
 7. De organisatie zorgt ervoor dat tijdens het evenement eerste hulpverleners ongehinderd hun werk kunnen doen.
 8. De organisatie zorgt ervoor dat de hulpverleners tijdens het evenement voorzien worden van voldoende eten en drinken en dat dit is afgestemd op een normaal dagritme en de weersomstandigheden.
 9. Indien een speciale ruimte is aangewezen voor de eerste hulpverleners dan geldt dat in principe de eerste hulpverleners in die ruimte het meeste zeggenschap hebben.
 10. De organisatie zorgt ervoor dat alle uit het verlenen van de eerste hulp voortvloeiende kosten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van de EHBO-vereniging zullen worden voldaan op rekening van de EHBO-vereniging.
 11. De organisatie is een vergoeding verschuldigd aan de EHBO-vereniging. Deze vergoeding betreft €12,00 per hulpverlener per uur. Voor Geffense verenigingen die een evenement organiseren waarbij geen entree wordt geheven, geldt een gereduceerd tarief van €8,00 per hulpverlener per uur.
 12. Bij afwijkende verwachtingen van de organisatie ten aan zien van de standaard EHBO-materialen, maakt het bestuur de extra kosten vooraf aan de organisatie bekend. Na wederzijdse goedkeuren, zal dit materiaal aanwezig zijn en is de organisatie ook de extra kosten verschuldigd.