De basis regel op basis waarvan je diploma verlengd wordt, is dat je verplicht bent je competentie aan te tonen op alle gebieden die voor jouw diploma van toepassing zijn. Dat wil zeggen dat je tijdens de les moet laten zien dat jouw Eerste Hulp kennis, kunde en vaardigheid nog steeds op niveau zijn. De ooit in zwang zijnde verplichting om een minimaal aantal herhalingslessen te moeten volgen, is dus niet meer geldig.

Het Oranje Kruis verwerkt geregeld nieuwe inzichten in het Oranje Kruisboekje. De veranderingen die hierin zijn opgenomen zullen ons door de instructeur ook dit seizoen duidelijk worden gemaakt en we zullen deze nieuwe kennis en vaardigheden eigen moeten gaan maken.

Dit betekent concreet, dat tijdens de lessen de volgende competenties aangetoond moeten worden. Deze competenties (opgesteld o.b.v. de 26e druk van het Oranje Kruisboekje) moeten gedurende de twee jaar, waarin je diploma geldig is aangetoond worden. Sommige competenties dienen zelfs twee maal te worden aangetoond en wel elk jaar een keer. Deze zijn in de onderstaande lijst gemarkeerd met een (2).

 1. De vijf belangrijkste punten van de EHBO (2)
 2. Stoornissen in het bewustzijn (2)
 3. Stoornissen in de ademhaling (2)
 4. Stoornissen in het bewustzijn én de ademhaling (2)
 5. Actieve bloedingen (2)
 6. Shock (2)
 7. Wonden
 8. Elektriciteitsletsels
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Botbreuken en ontwrichting
 11. Letsels van ogen, neus en oor
 12. Tandenletsels en tand door lip
 13. Oververhitting
 14. Onderkoeling
 15. Bevriezing
 16. Vergiftiging
 17. Steken en beten

Gedetailleerdere informatie in te vinden bij het Oranje Kruis.

Mocht er na een les twijfel zijn over de competentie van een EHBO-er op een bepaald gebied dan kan er gevraagd worden om de les over dit onderwerp nog een keer over te doen. Mensen die zonder opgaaf van reden onvoldoende lessen volgen riskeren dat hun diploma niet meer wordt verlengd.