Geffen is een kerkdorp binnen de gemeente Oss. Vanuit het verleden, toen Geffen nog onderdeel was van de toenmalige gemeente Maasdonk, hebben we de samenwerking gezocht met de  verenigingen van de twee andere kernen Nuland en Vinkel. Deze samenwerking uit zich in met name afspraken over de cursussen, de oefenavonden de afstemming van docenten en de gezamenlijke rampoefeningen.

Daarnaast is er ook nog een regionaal overleg van het rayon waar gekeken wordt naar wedstrijden en opleidingen. Vanuit het rayon worden jaarlijks thema-avonden georganiseerd, waar geïnteresseerden welkom zijn.

Ook kan de lokale vereniging ondersteuning krijgen van de EHBO bond op provinciaal en landelijk niveau. Je moet dan denken aan cursussen, instructie- en wervingsmateriaal, verzekeringen en dergelijke.

Sinds mei 2015 zijn wij reanimatiepartner van de Hartstichting.