Ruim 10 jaar hebben de Maasdonkse EHBO verenigingen een rampoefening samen met de Maasdonkse Brandweer, regio brandweer en politie gehouden. In een gebouw of terrein binnen de gemeente zijn verschillende ongelukken geënsceneerd waardoor de hulpverleners worden gedwongen te werken onder rampomstandigheden. Je moet dan denken aan verschillende branden en ongelukken met daarbij meer dan 20 slachtoffers. Hierbij is samenwerking tussen de verschillende hulpverleners bijzonder belangrijk. Ook leren op deze manier de EHBO-ers om te gaan met verwondingen die ernstig van aard zijn. Voor het komend jaar staat er geen rampoefening gepland!

Naast deze grote oefening houden de EHBO verenigingen jaarlijks ook een gezamenlijke oefening zonder de andere hulpverleners. Op deze manier leren ze beter samenwerken en leren ze omgaan met ernstigere ongelukken. In teams worden dan slachtoffers behandeld en getransporteerd. Met name in deze oefeningen word veel aandacht besteed aan wat we nog allemaal kunnen leren, wat dan ook uitgebreid na wordt besproken.