Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

EHBO vereniging Geffen heeft deze ANBI erkenning. Deze erkenning is ook voor u belangrijk, u kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Voor meer informatie kunt u terecht op deze site van de Belastingdienst.

Hieronder volgen (de locaties van) de gegevens die gepubliceerd moeten worden vanwege de ANBI erkenning: