Organisatie

De EHBO vereniging Geffen is een vereniging met een door de leden aangesteld bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en drie leden. Het bestuur vergadert ongeveer een keer in de maand en onderhoudt contacten met andere verenigingen binnen Maasdonk en regio. Daarnaast kent de vereniging commissies (werkgroepen) die door het bestuur aangesteld kunnen worden.

Een vereniging kent ook leden. In principe zijn alle mensen die actief lid zijn van de club, d.w.z. regelmatig naar de herhalingslessen komen en hun contributie betalen lid van de vereniging. Eenmaal per jaar is er een jaarvergadering waarbij de leden het bestuur herkiezen en waar gesproken word over het gevoerde beleid en het te voeren beleid het komende jaar. Op dit moment hebben we ongeveer 40 actieve leden die regelmatig de oefenavonden bezoeken.

Regelmatig organiseren we een cursussen in de eerste hulpverlening. De geslaagde cursisten kunnen lid worden van onze vereniging.

Onze statuten en het huishoudelijk reglement belichten overigens de formele kant van onze vereniging.