Bestuurstafel

Tijdens de jaarvergadering van 27 januari 2015 is Henk van Dinther benoemd tot erelid van onze vereniging.

Tijdens de jaarvergadering van 27 januari 2015 is het nieuwe bestuur gekozen conform voorstel van het bestuur.

We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

Op dinsdag 27 januari 2015 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

Het was sommigen al opgevallen, sinds een technische update van de website was het niet meer mogelijk om de foto's in te zien. Dit is nu opgelost.