Bestuurstafel

Binnen Geffen is de dekking van AED's vrij laag. De aanwezige AED's hangen bovendien niet altijd op vrij toegankelijke plaatsen. Onlangs is in Geffen het initiatief opgestart om en hogere dekking te krijgen met AED's en AED bedieners. Hiertoe wordt de Stichting AED beheer Geffen opgericht.

We hebben gisteren van de Hartstichting twee AED trainers ontvangen, omdat we recent Reanimatiepartner zijn geworden.

We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

Vanaf heden is Marina verhuisd. Daarmee is natuurlijk ook het adres van ons secretariaat en onze penningmeester gewijzigd. Het nieuwe adres is:

Coppensdijk 31
5382 JR
Vinkel

Voor meer contactinformatie zie onze website.

We zijn blij te kunnen melden dat onze EHBO vereniging sinds juni 2015 Reanimatiepartner van de Hartstichting is geworden. Als reanimatiepartner verzorgen we reanimatie- en AED-cursussen.