Bestuurstafel

Op dinsdag 31 januari 2017 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster (biljartzaal) van 20:00 tot 22:00 uur.

We krijgen regelmatig vragen over het aantonen van competenties tijdens de herhalingslessen en dan met name over de frequentie ervan.  Het antwoord is vrij eenvoudig. Sommige competenties moeten een keer per twee jaar worden aangetoond, en de belangrijkste moeten twee keer per twee jaar worden aangetoond. Hier kun je vinden wat voor welke competentie geldt.

Bij het verlengen van je diploma houden we dus rekening met de aangetoonde competenties in de voorafgaande twee jaar.

De Rabobank stelt € 250.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. Dit bedrag mogen de de leden van deze bank verdelen over de 486 verenigingen en stichtingen uit de regio die meedoen. Onze EHBO vereniging tracht samen met Stichting AED beheer Geffen een deel daarvan te verwerven om meer publiek toegankelijke AED's in Geffen te krijgen en tevens meer Geffense mensen op te leiden tot AED bediener.

Op dinsdag 12 januari 2016 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

Vanaf 1 september 2015 is de hercertificering (verlenging) van het Diploma Eerste Hulp en alle certificaten, zoals Eerste Hulp aan kinderen door het Oranje Kruis zodanig vernieuwd dat de kwaliteit nog beter geborgd blijft. Dit betekent ook dat er voor ons ook wat is veranderd.