Bestuurstafel

Op dinsdag 23 januari 2018 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

Tijdens de jaarvergadering van 31 januari 2017 is het nieuwe bestuur gekozen conform voorstel van het bestuur.

Omdat de Rabobank Clubkas Campagne de afgelopen jaren goed heeft uitgepakt voor onze vereniging, doen we ook dit jaar mee.

Op dinsdag 31 januari 2017 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster (biljartzaal) van 20:00 tot 22:00 uur.