Bestuurstafel

Op dinsdag 28 januari 2020 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

Op dinsdag 15 januari 2019 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

In verband van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei van kracht wordt, hebben we helaas de foto's van onze website moeten verwijderen. Niet iedereen die op deze foto's staat heeft namelijk zijn goedkeuring gegeven tot het publiceren van de foto's.