Op dinsdag 30 januari 2024 houdt onze vereniging haar jaarvergadering van 20:00 tot 22:00 uur. Deze vindt plaats in het Oude Klooster.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen post
 4. Notulen jaarvergadering 2022-2023
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Verslag privacy officer
 8. Bestuursverkiezingen
  Wie Functie Wat
  Jordy Schuurmans Penningmeester Herkiesbaar
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
 9. Benoeming kascommissie
 10. Steunverlening
  1. Benoemen leden zonder steunverleningen in 2023
  2. Beslissing om aangekondigde naheffing op te leggen aan de lenden zonder steunverlening
  3. Hoe gaan we voorkomen dat in 2024 niet alle leden steun verlenen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wij hopen u allen op deze avond  te zien.