We verzoeken je de contributie voor het seizoen weer op tijd te voldoen.

De contributie bedraagt voor alle soorten leden (m.u.v. de ereleden) dit seizoen €20,00. Wij vragen jullie deze te voldoen voor de aanvang van het seizoen (27 september 2022) door het bedrag over te maken:

op IBAN rekeningnummer: NL81RABO0115803696
t.n.v. EHBO vereniging Geffen
o.v.v. Contributie 2022-2023 van <je eigen naam>

Mocht je je willen afmelden doe dit dan voor 27 september 2022 bij het secretariaat, anders ben je namelijk een volledig jaar contributie verschuldigd.

Ervaringen vorig jaar hebben het bestuur doen besluiten om na 14 oktober een boete van € 5,= per maand in te stellen. Dus beste mensen, vergeet a.u.b. niet om de contributie op tijd te betalen.

Iedereen krijgt in de loop van september ook nog een eigen factuur. Deze kun je dan gebruiken voor declaratie bij je zorgverzekeraar.