Op dinsdag 1 februari 2022 houdt onze vereniging haar jaarvergadering. Gezien de recente ontwikkelingen rondom de lockdown vanwege Covid-19 vindt deze vergadering alleen online via Teams plaats. De tijd blijft hetzelfde namelijk van 20:00 tot 22:00 uur.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen post
 4. Notulen jaarvergadering 2020-2021
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Verslag privacy officer
 8. Bestuursverkiezingen
  Wie Functie Wat
  Anouska van Boekel Secretaris Herkiesbaar
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
 9. Benoeming kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

I.v.m. de de gedeeltelijke lockdown, hebben we besloten om pook dit jaar het zekere voor het onzekere te nemen. We gaan de jaarvergadering geheel online doen.

 • Het bestuur en de leden zitten allemaal thuis in Teams
 • De link voor de Teams-vergadering versturen we jullie in de mail

Wij hopen u allen op deze avond in Teams te zien. Pak een bakje koffie of zet thee, neem er een koekje bij en schuif gewoon aan bij deze jaarvergadering. En blijf zo ook in contact met de andere leden van onze vereniging.