Op dinsdag 26 januari 2021 houdt onze vereniging haar jaarvergadering. Gezien de recente ontwikkelingen rondom de lockdown vanwege Covid-19 vindt deze vergadering alleen online via Teams plaats. De tijd blijft hetzelfde namelijk van 20:00 tot 22:00 uur.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen post
 4. Notulen jaarvergadering 2019-2020
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Verslag privacy officer
 8. Bestuursverkiezingen
  Wie Functie Wat
  Jordy Schuurmans Penningmeester Herkiesbaar
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
 9. Benoeming kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen u allen op deze avond in Teams te zien. Pak een bakje koffie of zet thee, neem er een koekje bij en schuif gewoon aan bij deze unieke jaarvergadering. En blijf zo ook in contact met de andere leden van onze vereniging.

6 januari 2021: Update na bestuursvergadering

I.v.m. de mogelijke verlenging van de lockdown, hebben we besloten om het zekere voor het onzekere te nemen. We gaan de jaarvergadering geheel online doen.

 • Het bestuur en de leden zitten allemaal thuis in Teams
 • De link voor de Teams-vergadering versturen we jullie in de mail

11 december 2020: Update na bestuursvergadering

We hebben ons hoofd gebroken hoe we een goede invulling kunnen geven aan de jaarvergadering in deze lastige tijden. Enerzijds zouden we jullie persoonlijk willen zien, maar anderzijds moeten we ons ook houden aan de 1,5m-afstandsregels en de maximale groepsgrootte van 30 personen.  Hoewel er de laatste 25 jaar nooit een opkomst is geweest die maar in de buurt komt van deze 30 personen, is er toch een beperkte kans dat er meer leden komen opdagen. Om te voorkomen dat we met te veel mensen komen te zitten, heeft het bestuur het volgende besloten:

 • Het bestuur zit in het oude Klooster en zal vanuit daar een Teams-meeting opzetten.
 • Leden zijn welkom tot de maximale toegelaten aantal is bereikt.
  Daarna gaat de deur dicht (figuurlijk i.v.m. de ventilatie)
 • Leden zijn ook online via Teams welkom.

We hopen dat we op deze manier zowel de leden die fysiek aanwezig willen zijn als de leden die liever online de jaarvergadering bijwonen kunnen betrekken.