Reanimatie en verbandleer zijn inmiddels standaard onderdeel van het diploma geworden. Vandaar dat vanaf 1 september 2015 de aantekeningen reanimatie en verbandleer niet meer apart vermeld worden op de diploma's van het Oranje Kruis.

Krijg je vanaf nu een verlengd diploma, dan tref je deze aantekeningen dus niet meer aan.