Binnen Geffen is de dekking van AED's vrij laag. De aanwezige AED's hangen bovendien niet altijd op vrij toegankelijke plaatsen. Onlangs is in Geffen het initiatief opgestart om en hogere dekking te krijgen met AED's en AED bedieners. Hiertoe wordt de Stichting AED beheer Geffen opgericht.

Omdat onze vereniging bij uitstek ervaring heeft met het gebruik van AED's, hebben we in deze stichting plaats genomen. Namens het bestuur is Peter van Dijk aangesloten. Hij heeft vanuit het verleden veel betrokkenheid met het organiseren van de AED opleidingen in de voormalige gemeente Maasdonk.

Om iedereen die in Geffen een hartstilstand een beter vooruitzicht op overleven te geven, is het ultieme doel van de stichting, dat in Geffen:

  1. de AED's goed blijven functioneren;
  2. meer mensen zijn die de AED's kunnen bedienen;
  3. de AED's buiten ophangen zijn, en toegankelijk voor iedereen;
  4. meer AEDs worden geplaatst.

Onze vereniging is daarbij verantwoordelijk voor het organiseren van AED cursussen en herhalingslessen en de administratie van gecertificeerde bedieners. Ook zullen wij de Geffense bevolking proberen te enthousiasmeren voor deze cursus. Tevens willen we jullie wijzen op HartslagNu, waar je je als gecertificeerd AED bediener kunt aanmelden.

Daarom verwijzen we jullie meteen al naar de AED cursus die we geven. Hier kunt u meer informatie vinden en je meteen opgeven. We hopen op veel animo.