Nu de vakantie voor de meeste van jullie weer voorbij is, is mogelijk ook jullie kennis van de EHBO wat vervaagd. Het is daarom tijd voor het nieuwe seizoen. We hopen, dat jullie allemaal weer zin hebben jullie kennis op peil te brengen, zodat we ook komend seizoen op jullie inzet tijdens de diverse evenementen kunnen rekenen.

Aan de opzet van de oefenavonden hebben we niets gewijzigd. We maken dus niet bekend welk onderwerp op welke avond wordt behandeld, omdat dit het stellen van de juiste diagnose ondermijnt. We hebben de diverse onderwerpen zo over de avonden verdeeld, dat je als je voldoende avonden hebt gevolgd, alle onderdelen van de EHBO hebt gehad.

Wij staan altijd open voor suggesties van letsels, die tijdens een avond behandeld zouden kunnen worden. Dus, heb je iets meegemaakt of wil je gewoon iets behandeld zien, leg dit neer bij Ad of bij een van de bestuursleden en we zullen zien hoe we dit in de lessen in kunnen passen. De praktijk is immers toch altijd net iets anders dan het boekje.

Zoals elk jaar komt ook dit jaar een huisarts. Ook hiervoor geldt weer, wil je een onderwerp behandeld zien tijdens deze avond, neem contact op met het bestuur en meldt het. We willen graag dat de arts iets vertelt, dat jullie aanspreekt.

In het seizoen 2005 - 2006 worden op de volgende dagen van 20:00 tot 22:00 oefenavonden georganiseerd in de Bonkelaar, Kloosterstraat 18 in Geffen. Voor de exacte data: klik hier.

De contributie bedraagt nog steeds € 17,50. Wij vragen jullie deze te voldoen voor 14 oktober 2005 door het bedrag over te maken:

op 11.58.03.696
t.n.v. EHBO vereniging Geffen
o.v.v. Contributie 2005-2006 van <je eigen naam>

Dit laatste om het de penningmeester makkelijker te maken.

Evenals vorig jaar is het nodig om na 14 oktober een boete van € 5,= per maand in te stellen. Dus beste mensen, vergeet a.u.b. niet om de contributie op tijd te betalen.

Wij hopen jullie allemaal weer op 13 september te zien.