Tijdens de zomervakantie hebben wij als bestuur, de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen getroffen. Zo hebben we met onze instructeur de data van de oefenavonden voor Eerste Hulp Aan Kinderen afgestemd en is ook Het Oude Klooster vanaf 27 september 2022 weer als oefenlocatie gereserveerd.

We willen verzoeken om zoveel als mogelijk bij alle lessen aanwezig te zijn. Dus blokkeer je agenda's voor de herhalingslessen van dit seizoen!

Omdat EHAK vanaf ook onderdeel uitmaakt van het reguliere EHBO diploma, zal dit onderdeel ook tijdens de reguliere herhalingslessen aan de orde komen. We gaan de EHAK lessen gemengd geven. Dit betekent dus dat in deze lessen niet alleen leden zitten met een EHAK diploma maar ook leden met een EHBO diploma.

De data waarop de EHAK herhalingslessen gegeven worden staan vermeld onder de reguliere EHBO herhalingslessen onder het kopje 'EHAK' met als opmerking 'Ja' voor verplichte avonden en 'Keuze' om een AED/reanimatie herhalingsles daaruit te kiezen.

Om alle leden (EHBO, EHAK en AED)  meer kans te geven om een geschikte datum te prikken worden de AED/Reanimatielessen gemengd uitgevoerd. We doen dit jaar weer met een online inschrijving. Vul deze z.s.m. in om een plekje van je gading te vinden.