Volgens het Oranje Kruis mogen en kunnen de (herhalings)lessen AED-reanimatielessen onder bepaalde voorwaarden doorgaan. Tijdens deze lessen worden o.a. extra maatregelen rondom het gebruik van de pop genomen. Omdat oefenen hiervoor belangrijk is, willen we deze lessen, binnen alle richtlijnen, door laten gaan maar wel met een tijdslot.

In de afgelopen jaren waren jullie van ons gewend dat je je kon inschrijven via een formulier voor een van deze lessen. Je kiest een dag en hoort van ons of je (al dan) niet bent ingedeeld. Er mogen 8 cursisten op een avond meedoen. Zo ook dit jaar. Velen van jullie hebben zich al ingeschreven, anderen moeten dat nog doen.  I.v.m. de pandemie heeft het bestuur samen met onze instructeur besloten om iedereen een tijdslot toe te kennen.

Hoe werkt dat?

  • Je bent ingeschreven op een bepaalde avond
  • Het bestuur verdeelt de 8 ingeschrevenen in 4 groepjes van 2
  • Elk groepje krijgt een tijdslot van een half uur toegewezen via de uitnodiging van de avond
  • Je bent 5 minuten voor het begin van jouw tijdslot aanwezig
  • Je volgt de herhalingsles samen met de andere op 2 verschillende poppen
  • Je krijgt tijdens deze les geen koffie of thee
  • Vlak voor het einde van de periode volg je instructies van de instructeur op, om de pop en de omgeving klaar te maken voor de volgende groep; dit geldt overigens ook als je in de laatste groep zit
  • Je verlaat daarna meteen, via de juiste uitgang de oefenlocatie.

Uiteraard gelden alle andere richtlijnen rondom Covid-19 ook hier. Dus bij klachten van jezelf of iemand in je huishouden blijf je thuis. Geef wel door dat je niet komt, en het liefst zo ruim als mogelijk van te voren. Mogelijk kunnen we nog iemand anders in jou plaats kwijt.