Geffen is een levendig dorp; een dorp dat heel veel grotere en kleinere evenementen organiseert. Denk maar eens aan Effe noar Geffe, de Carnaval, de Sinterklaas intocht, de dorpszeskamp, en de avondvierdaagse. Daarnaast organiseren sportverenigingen hun toernooien, zoals bijvoorbeeld Nooit Gedacht met het Ruud van Nistelrooij toernooi en de Bieskamploop. Bij al deze evenementen zijn een of meerdere EHBO-posten ingericht, zodat eerste hulp verleend kan worden als dat nodig is. Tijdens de Effe noar Geffe van afgelopen september, bleek deze steunverlening maar al te hard nodig, met personen die bevangen waren door de hitte, die een arm gebroken hadden, door een hond in het hoofd gebeten waren of onwel geworden waren.

Met de toenemende aandacht voor veiligheid van burgers tijdens dit soort evenementen, nemen ook de regels toe. Deze regels legt de gemeente vast in de vergunning die aan de organisatie verstrekt wordt. Aan de organisatie is het dan om te zorgen dat daar invulling aangegeven wordt. Met betrekking tot de EHBO zijn ook die regels strikter geworden. Vaak betekent dit meer mensen, soms ook een hogere EHBO-kwalificatie, zoals de zogenaamde veldnorm. Maar in alle gevallen betekent het, dat als de organisatie vooraf niet aan de eisen kan voldoen, het evenement geen doorgang kan vinden. Maar ook dat als tijdens een inspectie tijdens het evenement blijkt dat niet aan alle eisen uit de vergunning voldaan is, dat op dat moment per direct het evenement stil gelegd kan en zal worden. Moet je eens voorstellen welke impact dat heeft op alle vrijwilligers die hun uiterste best hebben gedaan om het mogelijk te maken en op bezoekers die aan het genieten waren en hun dag in duigen zien vallen.

Voor de eerstehulpverlening, daar hebben we toch en EHBO-vereniging voor, zul je misschien denken. Dat klopt. Echter, als bijvoorbeeld door vergrijzing of verhuizing het ledenaantal van de vereniging afneemt dan is er ook nieuwe aanwas nodig, die deze evenementen mogelijk maakt. Uiteraard kunnen evenementorganisaties ook bij commerciƫle partijen terecht, maar dat zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de kosten die aan de bezoekers, u dus, doorberekend worden.

Laten we daarom proberen samen deze vele evenementen in ons levendig dorp mogelijk te blijven maken. Volg bijvoorbeeld een EHBO-cursus, wordt lid van de EHBO-vereniging en help slachtoffers tijdens al die mooie Geffense evenementen.

[Dit artikel is verschenen in de Torenklanken 2022 nr 17 op pagina 15]