Toen ongeveer 15 jaar geleden bekend werd dat de Bonkelaar in Geffen gesloopt zou worden, moest EHBO vereniging Geffen, net zoals andere bewoners van het pand, op zoek naar een nieuwe locatie. Na diverse locaties beoordeeld te hebben, kwamen we uit bij het Oude Klooster. Ondanks dat we niet meer onze eigen koffie mochten schenken en de huur een fractie hoger bleek dan we gewend waren, is het een geschikte locatie gebleken voor onze vereniging. De ruimte die we tot onze beschikking kregen, was vele malen groter dan voorheen; de 1,5 meter afstand die we de afgelopen jaren hebben moeten houden was in de oude Bonkelaar bijvoorbeeld nooit mogelijk geweest. We kregen een kast voor onze lesmateriaal en sinds kort mogen we er ook onze andere materialen veilig bewaren. Dat de vriendelijke beheerders  van het Oude Klooster ons koffie en thee schenken, bleek eerder een zegen dan een last. Kortom, we hebben geen seconde spijt gehad van de keuze voor het Klooster als onze locatie.

Mogelijk vraag je je af: wat doen ze daar in het Oude Klooster en wanneer?

Wanneer de R in de maand is, dan kun je ons er ongeveer elke 2e dinsdagavond vinden. Onze EHBO-leden worden door onze instructeur getraind in hun vaardigheden van de eerstehulpverlening. Per avond behandelen we de theorie van een aantal EHBO-onderwerpen en we oefenen hoe we moeten handelen in deze situaties. Omdat de EHBO-wereld niet stilstaat, worden er jaarlijks meerdere veranderingen doorgevoerd in de manier van hulpverlening; het is dus zeker niet alleen herhaling op onze herhalingslessen.

Het bedienen van de AED en het kunnen reanimeren is een van de meest bekende soorten burgerhulpverlening. Al onze leden dienen zich jaarlijks hierin te trainen. Op diverse dinsdagavonden en soms op een zaterdagochtend zitten ze op de knieën voor onze reanimatiepoppen (AMBU-man en -kind)  in het Oude Klooster.

Omdat we een bloeiende vereniging willen zijn, zijn we gebaat bij nieuwe aanwas. Soms komt die vanuit een verhuizing naar Geffen, maar meestal vanuit de nieuwe EHBO- en reanimatietrainingen die we regelmatig verzorgen. In een aantal weken behandelen we de EHBO- of reanimatiestof, en we sluiten af met een examen. Dit doen we doordeweeks of of zaterdagen, afhankelijk van de agenda van de instructeur.

Wat doen ze met het geleerde?

De eerste gedachte is misschien, dat de leden het vooral voor zichzelf en hun naasten zullen doen. Natuurlijk is dat een van de drijfveren, maar velen doen het ook voor de hele gemeenschap. Veel reanimatie-leden hebben zich opgegeven bij HartslagNu, zodat ze dag en nacht opgeroepen kunnen worden om een Geffenaar in nood te reanimeren. De EHBO-leden verlenen daarnaast ook nog steun bij diverse Geffense evenementen, evenementen die zonder hen niet door kunnen gaan of alleen tegen hogere kosten van commerciële organisaties. Zo heeft iedereen direct en indirect belang bij een grote EHBO vereniging met getrainde leden.

Mocht je interesse hebben om Geffen zo te helpen, volg dan een nieuwe EHBO of reanimatie cursus. Dit kan altijd via onze website. We zien je daarna graag terug in het Oude Klooster.

[Dit artikel is verschenen in de Torenklanken 2022 nr 6 op pagina 12] 

Deel het vooral ook met andere geïnteresseerden. We kunnen namelijk altijd nieuwe leden gebruiken.