Voor het seizoen 2022-2023 is een lesschema opgesteld, dat elke EHBO-er voldoende mogelijkheden biedt om zijn kunde te kunnen tonen. De kaderinstructeur zal aan het eind van de avond aangeven of een lid de behandelde competentie heeft aangetoond.

In het seizoen 2022 - 2023 worden op de volgende dagen van 20:00 tot 22:00 oefenavonden georganiseerd in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen (programma onder voorbehoud). Zowel de AED lessen als de EHBO aan Kinderen worden dit jaar samen gegeven met de leden die aan AED/Reanimatie- dan wel een EHAK-certificaat hebben. De invulling van de EHBO en EHAK-avonden is nog onder voorbehoud.

Datum Onderdeel EHAK
27 september 2022 1e hulp letsels - wonden, snijwonden, bijtwonden, schaafwonden, wrijvingsblaren Ja
11 oktober 2022 1e hulp letsels - brandwonden Ja
25 oktober 2022 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
15 november 2022 Vervoer - rautek, zittend, liggend Nee
29 november 2022 Omgevingsinvloeden - koudeletsels Nee
3 januari 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
17 januari 2023 ABCD: - stoornissen en bewustzijn buik naar rug, stabiele zijligging, flauwte Ja
31 januari 2023 Diverse - wachtkamerspel Nee
7 februari 2023 Jaarvergadering Ja
14 februari 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
28 februari 2023 1e hulp letsel - kneuzing verstuiking, steunverbanden Ja
14 maart 2023 ABCD - Shock Ja
28 maart 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
11 april 2023 ABCD - levensbedreigend bloedverlies (tourniquet, opstoppen wond, wonddrukverband, traumazwachtel Nee
25 april 2023 Diverse - vergiftigingen Ja
9 mei 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze
23 mei 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED) Keuze

Wilt je deze data automatisch in je outlook agenda krijgen, download dan Outlook, unzip dit bestand en importeer het in je outlook kalender. Voor hulp bij het importeren zie Uitleg importeren Agenda.

Naast de genoemde oefenavonden, wordt ook het bijwonen van eventuele (via onze vereniging aangekondigde) informatiebijeenkomsten als een mogelijkheid gezien om je kunde te laten zien. Met het meedoen aan oefeningen en het posten bij evenementen kun je daarom krediet opbouwen voor als je met een geldige reden een of meer lessen niet kunt volgen. Deze redenen moeten dan wel gemeld worden bij een van onze bestuursleden. Op deze manier zijn er maximaal 2 competenties per seizoen te compenseren. Het bestuur heeft hierin het laatste woord.