Voor het seizoen 2023-2024 is een lesschema opgesteld, dat elke EHBO-er voldoende mogelijkheden biedt om zijn kunde te kunnen tonen. De kaderinstructeur zal aan het eind van de avond aangeven of een lid de behandelde competentie heeft aangetoond.

In het seizoen 2023-2024 worden op de volgende dagen van 20:00 tot 22:00 oefenavonden georganiseerd in Het Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen (programma onder voorbehoud). Zowel de AED lessen als de EHBO aan Kinderen worden dit jaar samen gegeven met de leden die aan AED/Reanimatie- dan wel een EHAK-certificaat hebben. De invulling van de EHBO en EHAK-avonden is nog onder voorbehoud.

Datum Onderdeel
19 september 2023 Div: hulpverlenings-tassen en materialen waarvoor
3 oktober 2023 1e hulp letsels: alle verbanden en hulpmiddelen
17 oktober 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
31 oktober 2023 ABCD: stoornis in bewustzijn, stab zijligging ed
14 november 2023 Bewustzijn en overige letsels weersinvloeden
25 november 2023* BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
28 november 2023 Div: communicatie
12 december 2023 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
9 januari 2024 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
23 januari 2024 Bewustzijn en overige letsels weersinvloeden
n.n.t.b. Jaarvergadering
6 februari 2024 Sportletsels: sportgerelateerde letsels
5 maart 2023 Evenementen: blaren en behandelen ervan
19 maart 2024 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
2 april 2024 Evenementen: drank en drugs (onder voorbehoud)
16 april 2024 Div: verbanden en dergelijke
30 april 2024 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)
14 mei 2024 BLS PBLS - volwassenen en zuigeling (Reanimatie/AED)

*) Dit is een zaterdag, waar we twee groepen van 2 uur (09:00-11:00 en 11:00-13:00) zullen hebben.

Wilt je deze data automatisch in je outlook agenda krijgen, download dan Outlook, unzip dit bestand en importeer het in je outlook kalender. Voor hulp bij het importeren zie Uitleg importeren Agenda.

Naast de genoemde oefenavonden, wordt ook het bijwonen van eventuele (via onze vereniging aangekondigde) informatiebijeenkomsten als een mogelijkheid gezien om je kunde te laten zien. Met het meedoen aan oefeningen en het posten bij evenementen kun je daarom krediet opbouwen voor als je met een geldige reden een of meer lessen niet kunt volgen. Deze redenen moeten dan wel gemeld worden bij een van onze bestuursleden. Op deze manier zijn er maximaal 2 competenties per seizoen te compenseren. Het bestuur heeft hierin het laatste woord.